Rådgivningsfilosofi
 
 
 
 

Rådgivningsfilosofi

Future Cattle Advice ved Tonny Andersen tilbyder udfordrende og udviklingsorienteret rådgivning til ambitiøse kvægbruger primært i Danmark.

Min fornemmeste opgave er at hjælpe dig til at få en højere mælkeydelse og en bedre økonomi.

Jeg går hele vejen rundt om din bedrift, hvilket vil sige at der ikke bare beregnes en foderplan hjemme på kontoret. 

Min filosofi er at en god fodring starter med godt grovfoder, derfor bruger jeg sammen med mine kunder meget tid på at få lagt den rigtige strategi for valg af grovfoderafgrøder, høst og opbevaring af grovfoder og endeligt den mest optimale opfodring af de høstede afgrøder.

Min fodringsrådgivning tager udgangspunkt i at du skal fodre dine køer med så høj en andel af hjemmeavlet foder som muligt, så du tjener så meget som muligt og din foderstof tjener så lidt som muligt. Midlerne til at øge selvforsyningen kan være forbedret kvalitet af græs og majsensilage, dyrkning af kolbemajs eller øget anvendelse af hjemmeavlet korn igennem sodabehandling.

Den bedste foderration hjælper ikke på syge køer, derfor bruger jeg meget tid på at rådgive om håndtering og fodring af goldkøer og nykælvere. En stor del af alle sygdomme i en malkekvægsbesætning kan forebygges med den rigtige fodring og håndtering af goldkøer og nykælvere.

Det billigste er ikke altid billigt - når det har været igennem en ko

Jeg er ikke gået med på den trend der har hersket de senere år, hvor rådgivere og deres organisation prøvede at overgå hinanden i at lave de billigste foderrationer uanset hvad konsekvensen var for køerne.

Jeg har erfaring for at malkekøer fungerer bedst på både kort og lang sigt på ordentlige fodermidler. En højtydende malkekos ration skal indeholde en passende andel kvalitetsprotein.

Høj ydelse kræver en koncentreret foderration, som køerne kan tåle. Derfor anvender en stor del af de besætninger som jeg rådgiver sodakorn i stor stil og mange af besætningerne arbejder med kompakt fuldfoder konceptet, så det er muligt at lave en koncentreret foderration uden at køerne sorterer i blandingen.
 
 
Future Cattle Advice